Творче об’єднання для дошкільнят “Пізнайко”

Вступ до закладу освіти – важливий момент і для дитини, і для її батьків. Адаптація до нових умов стане легшою для дошкільників, якщо вони матимуть достатній рівень пізнавального розвитку. Він забезпечується розвитком пізнавальних процесів (сприймання, пам`яті, уваги, уяви, мислення) та розвитком розумових операцій (аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння, класифікації тощо).

                   

Заняття “Кмітливі малюки” у творчому об’єднанні для дошкільнят “Пізнайко” допоможуть 5-6-річним дітям, які готуються до школи, в ігровій формі краще орієнтуватися в навколишньому середовищі, розвивати довільність психічних процесів, дрібну моторику руки, образне, логічне, творче мислення, формувати вміння узагальнювати, поліпшувати зорову, слухову пам’ять, увагу, формувати мотиваційну готовність до навчання.

Завдання об’єднання “Кмітливі малюки”:

1.  Цілеспрямовано розвивати пізнавальні процеси за допомогою спеціальних дидактичних ігор та вправ, максимально використовувати розумові операції у процесі пізнання світу.

2.  Розвивати пізнавальні здібності дитини, вміння аналізувати різні явища і події, зіставляти їх, узагальнювати, робити елементарні висновки, умовиводи, висувати припущення, обґрунтовувати власну думку.

3.  Сформувати навички навчальної діяльності.

4.  Розвивати навички спілкування дитини.

5.  Сприяти розвиткові самостійної пізнавальної активності дитини.

Кожне заняття проводиться в ігровій формі, оскільки гра є провідною діяльністю дитини цього віку. Прагнення дітей до участі в житті дорослих і потребу в спілкуванні з ровесниками реалізують через ігрові ролі та сюжети ігор.

З дітьми проводяться також заняття за напрямками:

1. Світ природи крізь призму англійської мови

2. Основи здоров’я

3. Світ навколо тебе

4. Веселий букварик

5. Логічні ігри

6. Умілі ручки

Керівник гуртка


Валентина Василівна Кузьмінська

Блог: http://kyzminska.blogspot.com/