Природознавство для малят

Проблема захисту природи від негативного антропогенного впливу зараз є дуже актуальною. І неабияким важливим кроком для формування бережливого ставлення і любові до природи є виховання цих якостей у дітей змалечку. Тому надзвичайно важливою є робота з дітьми дошкільного віку, яка поступово ускладнюється і передбачає послідовне роз-ширення знань, умінь і навичок в міру розвитку дітей. В процесі навчання відбувається зближення дітей з природою, формування поняття необхідності охорони природи, виховання в дітей бережливого ставлення і любові до неї, розширення уявлень про навколишній світ. В основу даної програми покладено екологічний принцип, який допоможе дати дітям елементарні знання про взаємозв’язки організмів із навколишнім середовищем.
Метою даної програми є: сприяти вихованню екологічно грамотної поведінки в природі, розвитку загальнолюдських цінностей та екологічного мислення; виховати толерантне ставлення до тварин; досягнути гармонії між інтелектуальним та фізичним розвитком дитини; навчити дітей спостерігати за рослинами і тваринами, враховуючи їх особливості і поведінку; виховати почуття любові до рідного краю, до традицій свого народу, колективізму та відповідальності;
наголосити на дотриманні правил техніки безпеки, правил поведінки, санітарно-гігієнічних вимог; активізувати пізнавальну та творчу діяльність дітей
Залучаємо діток до участі в міжнародних проектах Climate Action Project https://youtu.be/nNZ1AFor_X0

Керівник гуртка


Тетяна Никодимівна Чебан

Блог: Перейти в блог
https://tatiannacheban.blogspot.com/