Гурток “Екологічна майстерня”

Заняття  в гуртку «Екологічна майстерня» – прекрасний засіб розвитку творчої активності, розумових здібностей, естетичного смаку, а також конструкторського мислення дітей. Особливо важливо, що діти пізнають значущість своєї праці, її користь.

    Під час занять гуртківці мають змогу отримувати теоретичні і практичні знання шляхом виготовлення різноманітних виробів в тому числі із природнього матеріалу. 

    Робота гуртка ґрунтується на принципах: доступності, поступового розширення й ускладнення матеріалу, єдності виховання та навчання.

    На заняттях використовуються різноманітні методи навчання: словесні, наочні, практичні.

Керівник гуртка


Ольга Олександрівна Яковчук

Блог: http://ecogurtki2020.blogspot.com/